Visitatie geesteswetenschappelijke KNAW-instituten met collecties

Een breed samengestelde, internationale visitatiecommissie beoordeelde het onderzoek van de vier collectiehoudende KNAW-instituten ( IISG , KITLV , Meertens Instituut en NIOD ) recent als zeer goed tot excellent.

Op het terrein van collectiebeheer en -beleid is de KNAW de afgelopen jaren volgens de visitatiecommissie te afwachtend geweest.

Download het visitatierapport

KNAW investeert in haar geesteswetenschappelijke instituten

Om de wetenschappelijke slagkracht van haar instituten verder te vergroten zet de KNAW in op scherpere profilering van het onderzoek in twee grote pijlers:

  • Nederlandse cultuur, geschiedenis en taal
  • Geschiedenis van sociale bewegingen, oorlog en (post)kolonialisme in een globaliserende wereld.

Daarbij zal kennisbenutting ten behoeve van economie en maatschappij permanent op de agenda staan.

Wat betreft collectiebeheer en -beleid neemt de KNAW het signaal van de visitatiecommissie zeer serieus. De Akademie zal daarom substantiële middelen vrijmaken voor adequate opslag, conservering en ontsluiting van de vaak wereldvermaarde collecties van haar geesteswetenschappelijke instituten. De instituten zullen een gezamenlijk collectiebeleid ontwikkelen.