Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën en is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen.

Het Westerdijk Instituut bestudeert de biodiversiteit in het hele spectrum van het schimmelrijk. Onderzoekers ontwikkelen en gebruiken daarbij een breed scala technieken om de biologie, ecologie en genetische informatie van schimmels in kaart te brengen. De unieke collectie van ruim 100.000 levende schimmelstammen plaatst het Westerdijk Instituut wereldwijd aan de top van mycologische onderzoeksinstituten. Het Westerdijk Instituut levert antwoorden op maatschappelijk relevante vragen op het gebied van gezondheid, landbouw en industrie. 

De mening van internationale experts over het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (voorheen Centraalbureau voor Schimmelcultures - CBS)

Een internationale commissie van experts heeft het instituut in 2021 beoordeeld als ‘excellent’. Zowel het onderzoek als de collectie is van uitstekende kwaliteit, waarbij met name het onderzoek de laatste tien jaar een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt. Download het evaluatierapport. (Zie voor de overige documenten de zijkant van deze pagina.)

Directie/management

Bezoekadres

Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht

Postadres

Postbus 85167
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 212 2600

info@wi.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS