KNAW internationaal

Wetenschappelijke inzichten dragen bij aan oplossingen voor de internationale uitdagingen van deze tijd. De KNAW wil de invloed van wetenschap op nationaal en internationaal beleid vergroten, door wetenschappelijke kennis te koppelen aan actuele vraagstukken.

Dit doet de KNAW bijvoorbeeld in Europa via het Scientific Advice Mechanism (SAM), het wetenschappelijke adviesmechanisme voor de Europese Commissie.

Interdisciplinaire expertise

Met het initiatief SAPEA (Scientific Advice to Policy by European Academies) brengen de vijf belangrijkste Europese koepelorganisaties bovendien interdisciplinaire expertise samen in deze adviezen.

KNAW-leden zijn in diverse Europese allianties actief om wetenschappers met elkaar te verbinden, maar zetten zich ook in voor versterking van wetenschap wereldwijd.

Via koepelorganisaties IAP en ISC is de KNAW verbonden aan projecten die academies en wetenschappelijke netwerken helpen opbouwen in Afrikaanse opkomende landen.

Ook lopen er langjarige samenwerkingsverbanden met China en Indonesië. De KNAW is daarmee pleitbezorger van de Nederlandse wetenschap in Europa en de rest van de wereld. 

Daarnaast zet KNAW zich actief in voor wetenschappers in de hele wereld die worden bedreigd met gevangenschap of erger. De Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening bereidt deze acties van de KNAW voor.