SEA-EU-NET: bi-regionale dialoog Europa-Azië over wetenschap & technologie

De KNAW en haar Joint Working Committee-partners werken ook samen in de vorm van multilaterale netwerken. De KNAW en het Indonesische ministerie van Onderzoek en Technologie nemen deel aan het door de EU gesubsidieerde netwerkprogramma SEA-EU-NET (2008-2012).

Hier zijn zeventien EU- en ASEAN-lidstaten bij betrokken.

Het doel van het programma is om:

  • de biregionale dialoog over wetenschappelijke samenwerking te verbeteren;
  • de Zuidoost-Aziatische betrokkenheid bij EU-kaderprogramma’s te vergroten (cofinanciering).

Gezien het succes van het programma heeft SEA-EU-NET een vervolg gekregen in SEA-EU-NET II (2012-2017).

Website