China Exchange Programme

Het China Exchange Programme (CEP) bevordert wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en de Volksrepubliek China. Het CEP ondersteunt (de totstandkoming van) samenwerking op alle wetenschappelijke gebieden.

Het programma faciliteert de uitwisseling van junior-onderzoekers, kortlopende gezamenlijke onderzoeksprojecten en een jaarlijkse Summer School over een specifiek thema.

Het programma wordt uitgevoerd op grond van de Memorandums of Understanding tussen het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en drie Chinese partnerorganisaties: het Ministry of Education (MoE), de Chinese Academy of Sciences (CAS), en de Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

Subsidies

Het programma biedt drie soorten subsidies:

  • Summer School
    Financiële ondersteuning voor een thematische Summer School, die in principe wordt georganiseerd door onderzoekers van een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling samen met onderzoekers van een Chinese universiteit of onderzoeksinstelling. De Summer School wordt gehouden in China en moet in ieder geval openstaan voor Nederlandse en Chinese onderzoekers/wetenschappers. De Summer School moet ofwel interdisciplinair ofwel diepgravend binnen één discipline zijn. De bedoeling van de Summer School moet zijn om op allerlei niveaus kennis uit te wisselen en om nieuwe contacten te leggen tussen Chinese en Nederlandse onderzoekers.
  • Individuele bezoeken
    Subsidies voor individuele Nederlandse of Chinese junior-onderzoekers die onderzoek willen doen of onderwijs willen volgen in respectievelijk China en Nederland. Het bezoek moet bedoeld zijn om hun lopende onderzoeksproject te verrijken en om nieuwe contacten te leggen.

Budget

Het totale jaarlijkse budget is EUR 470.000 en wordt verdeeld over de drie soorten subsidie.

  • Gezamenlijke onderzoeksprojecten (Joint Research Projects) - EUR 320.000 per jaar
  • Summer Schools - EUR 50.000 per jaar
  • Individuele bezoeken - EUR 100.000 per jaar