China Exchange Programme (CEP) – Summer Schools

Status Gesloten voor aanvragen
Wetenschapsgebieden           Alle
Doel

Het CEP wil structurele onderzoekssamenwerking tussen Nederland en China bevorderen door het verstrekken van ‘seed money’ voor nieuwe samenwerking. Het programma ondersteunt de uitwisseling van junior-onderzoekers, kortlopende gezamenlijke onderzoeksprojecten en een jaarlijkse thematische Summer School op alle wetenschappelijke gebieden.

Wat kunt u aanvragen?

Subsidie voor Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten, laboratoria of onderzoeksgroepen die samen met Chinese tegenhangers een thematische Summer School willen organiseren. De maximale subsidie bedraagt € 50.000.

Een specificatie van de subsidiabele kosten is te vinden in de infosheet rechts op deze pagina.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een Nederlandse universiteit of andere publiek gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksinstelling in Nederland, vertegenwoordigd door een senior onderzoeker, en een Chinese universiteit of wetenschappelijke onderzoeksinstelling die onder een van de Chinese partnerorganisaties (MoE, CAS of CASS) valt, vertegenwoordigd door een senior onderzoeker.

Aanvraagprocedure

De deadline voor het indienen van aanvragen voor een Summer School in Nederland is 1 september 2016, 13.00 uur (CET).

De subsidie zal worden toegekend na goedkeuring door zowel de KNAW als de betreffende Chinese partnerorganisatie. Activiteiten mogen pas van start gaan nadat officiële goedkeuring is verleend.

Nota bene

  • Aanvragers wordt verzocht om de guidelines en infosheet zorgvuldig te lezen voordat zij de aanvraag invullen. U vindt deze informatie aan de zijkant van deze pagina.
  • Aanvragers van een Summer School met CAS/CASS wordt geadviseerd om hun Chinese partner(instelling) gelijktijdig een kopie van de aanvraag (of het betreffende Chinese aanvraagformulier) te laten indienen bij de Chinese partnerorganisatie waar de instelling onder valt.
  • Aanvragers van een Summer School met het MoE hoeven hun aanvraag alleen bij de KNAW in te dienen. Zo nodig zal het ministerie van Onderwijs contact opnemen met de Chinese aanvrager met het verzoek om meer informatie over zijn/haar aanvraag.