Wetenschappelijke samenwerking China-Nederland

Gedurende een groot aantal jaren heeft de KNAW, vaak in samenwerking met NWO, samengewerkt met China op het gebied van onderzoek.

Deze programma’s lopen nu ten einde. Het China Exchange programme is in de loop van 2019 geheel afgerond en het Programme Scientific Alliance in 2021. De KNAW verzendt geen nieuwe calls for proposals meer. 

NWO

In 2009 formuleerden de KNAW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een gezamenlijk strategisch beleid om de wetenschaps- en onderzoekssamenwerking met China te stimuleren. Het was gericht op nauwere samenwerking en een betere afstemming tussen nieuwe en bestaande subsidieprogramma's.

Doelstelling

Alle programma’s ter bevordering van de wetenschappelijke samenwerking met China zijn bedoeld om de Chinees-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking te verbreden en te verdiepen, uitgaande van academische excellentie en van wederzijds belang en voordeel. Beide partners stellen in dit kader financiering beschikbaar voor mobiliteit en gezamenlijk onderzoek. De programma's zijn gericht op specifieke vormen van samenwerking, onderzoeksthema's en/of specifieke groepen onderzoekers.

Beleidskader

Het beleidskader voor de wetenschappelijke samenwerking met China wordt gevormd door een aantal Memorandums of Understanding (MoU’s). Deze MoU’s zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Organisatie en administratie

De Chinacommissie (KNAW/NWO) is verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en monitoring van de wetenschappelijke samenwerking met China. De Chinacomissie wordt daarbij ondersteund door de China Desk.