Programme Strategic Scientific Alliances (PSA)

Status Closed voor aanvragen
Wetenschapsgebieden

Materiaalwetenschappen
Biotechnologie en geneesmiddelenonderzoek
Milieuwetenschappen

Doel Doel van het PSA is om een nieuwe vorm van structurele wetenschappelijke samenwerking voor de lange termijn – ‘strategic scientific alliances’ – tussen Nederland en China op te zetten, waar beide landen profijt van hebben.

Opzet van het programma

Het PSA bestaat uit verschillende fasen. Het aantal deelnemende projecten aan het programma wordt na iedere fase kleiner, maar de beschikbare middelen blijven gelijk. Daarmee wordt de samenwerking in iedere fase geïntensiveerd en daardoor ook complexer en uitgebreider.

Het programma is begonnen met vijftien projecten tijdens een driejarige projectfase. Uit deze projecten werden er zes gekozen die tijdens de vijfjarige programmafase (2008-2013) werden voortgezet. In de slotfase, de Strategic Alliance Phase, is het trechtermodel dat in de eerdere fases is gebruikt, losgelaten.

Nu is het programma open voor het indienen van gezamenlijke projectaanvragen door Sino-Nederlandse teams voor de afrondende Strategic Alliance Phase.

Wat kunt u aanvragen?

Financiële ondersteuning van Nederlandse universiteiten, UMC’s of aan de KNAW of NWO gelieerde onderzoeksinstellingen die willen deelnemen aan een gezamenlijk onderzoeksproject in het kader van de Strategic Alliance Phase van het PSA.

De maximale financiering per project per jaar bedraagt ongeveer € 450.000 voor een periode van vier jaar.
Zie voor meer specifieke informatie over de subsidiabele kosten de richtlijnen rechts op deze pagina.

Wie kan een aanvraag indienen?

De Nederlandse projectleider moet zijn gelieerd aan een Nederlandse universiteit, UMC of een aan de KNAW of NWO gelieerde kennisinstelling.

De Chinese projectleider moet voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria van MOST.

Aanvraagprocedure

De deadline voor het indienen van aanvragen voor de Strategic Alliance Phase is gesloten. Door het grote aantal aanvragen kan het enkele dagen duren voordat u bericht ontvangt over uw aanvraag.

De subsidie wordt toegekend wanneer het project door zowel de KNAW als MOST is goedgekeurd. Activiteiten mogen pas van start gaan nadat officiële goedkeuring is verleend.