Externe evaluatie Scientific Programme Indonesia – the Netherlands

Een externe evaluatie van het door de KNAW gecoördineerde Scientific Programme Indonesia – the Netherlands bestempelt het in 2017 aflopende programma in meerdere opzichten als een succes. 

De hoofddoelstellingen, het tot stand brengen van een langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers in beide landen en het opbouwen van onderzoekcapaciteit in Indonesië, zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft SPIN ook goede wetenschappelijke resultaten opgeleverd, zowel kwantitatief als kwalitatief. Tussen 1994 en 2011 maakte het programma meer dan 100 dissertaties, 600 artikelen, 150 hoofdstukken in boeken en 22 boeken mogelijk.

De evaluatoren noemen het door de KNAW verrichte werk als coördinator en intermediair  lovenswaardig. De KNAW heeft het programma op een flexibele en begripvolle basis gecoördineerd waarbij op diplomatieke wijze met de verschillende belanghebbenden is samengewerkt, aldus de evaluatie.

EP-Nuffic heeft het programma op verzoek van het ministerie van OCW geëvalueerd. 

icon_downl_pdf.gifExternal evaluation of the Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN) - final report

icon_downl_pdf.gifSamenvatting