Memorandum of Understanding

Vanuit een gezamenlijk belang hebben Indonesië en Nederland formele afspraken gemaakt over wetenschappelijke samenwerking via het Scientific Programme Indonesia–Netherlands, dat voor beide partijen voordelen zal opleveren.

Beleidskader

Het beleidskader voor het Scientific Programme Indonesia-Netherlands wordt gevormd door drie Memorandums of Understanding (MoU’s). De eerste werd in 1992 gesloten tussen de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Indonesische ministers van Onderzoek en Technologie (RISTEK) en van Nationaal Onderwijs. De tweede werd in 2002 ondertekend door de Nederlandse minister van OCW en de Indonesische minister van Onderzoek en Technologie, en de derde in 2014 door de Indonesische Academie van Wetenschappen (AIPI) en de KNAW.

In de MoU van 2002 werd de lange traditie van wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland opnieuw bevestigd. Hierin werden de beleidscontouren van de wetenschappelijke samenwerking geschetst, uitgaande van gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel, en werd tevens het Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation between Indonesia and the Netherlands ingesteld.

Hoogwaardigheidsbekleders over het SPIN-programma

Wouter Plomp (plaatsvervangend ambassadeur in Jakarta)Namens de Nederlandse regering ondersteunt de Nederlandse ambassade in Jakarta het SPIN-programma volledig, ook bij het vinden van nieuwe bronnen van financiering na 2017.

Hans Clevers (oud-president KNAW)Tijdens de Open Science Meeting in Makassar heb ik gezien wat het SPIN-programma doet, en ik ben onder de indruk van de wetenschappelijke resultaten. Het moet lukken om het SPIN-programma na 2017 voort te zetten.

Sangkot Marzuki (president Indonesische Academie van Wetenschappen)Hoewel de financiële bijdrage van het SPIN-programma relatief bescheiden is, is de wetenschappelijke kwaliteit uitzonderlijk hoog. Er bestaat op dit moment geen enkel ander programma voor wetenschappelijke samenwerking in Indonesië op een dergelijk hoog niveau. De twee Academies zijn de drijvende krachten achter deze wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland. Dit is een substantiële overeenkomst die de wetenschappelijke samenwerking tussen beide landen een flinke impuls zal geven.