OSM 2014: Science and Society

January 2014, Makassar, Indonesia

Bij de OSM 2014 lag het accent vooral op de verbinding tussen wetenschap en samenleving. Er werden presentaties over onderzoek en beleid gegeven door wetenschappers, functionarissen van ministeries, academies van wetenschappen en andere belanghebbenden.

Wetenschappers gingen in op het belang van hun onderzoek voor de maatschappij en op de bijdrage van hun projecten aan beter beleid. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, beleidskringen, maatschappelijke organisaties en de wetenschap discussieerden in een aantal sessies over de kansen en hindernissen in de relaties tussen hun respectieve werkterreinen.

Het programma van de OSM 2014 omvatte onder meer wetenschappelijke presentaties, publieke discussies, workshops, keynote-lezingen, laptop-presentaties en ‘science for policy’-sessies. Rondom de twee plenaire dagen werden op verschillende plaatsen in Indonesië ook OSM-masterclasses georganiseerd over diverse thema’s.

Meer informatie

website OSM 2014