OSM 2017: Towards Resilient Society

De achtste Open Science Meeting, getiteld ‘Towards Resilient Society’, heeft plaatsgevonden van 15 tot en met 17 mei 2017 in Yogyakarta, Indonesië.

De Open Science Meetings (OSM’s) worden georganiseerd door het Joint Working Committee Indonesia-Netherlands en worden om de twee jaar gehouden, meestal in Indonesië. Dit symposium wordt mede georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Indonesische Academie van Wetenschappen (AIPI), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de gastheer, Universitas Gadjah Mada.

Veerkrachtige samenleving

De term ‘resilient society’, oftewel veerkrachtige samenleving, zien we in de hele wereld op de politieke agenda verschijnen. Het begrip staat voor alles wat er nodig is om een ecologisch, economisch en sociaal duurzame toekomst te waarborgen voor de aarde. Op de OSM 2017 staat de veerkrachtige samenleving centraal. Daarbij is de wetenschap het uitgangspunt, maar met maatschappelijke organisaties, bedrijven en beleidsmakers als onmisbare partners.

Van al deze partners zullen wij vernemen hoe zij denken te kunnen bijdragen tot het creëren en behouden van een veerkrachtige samenleving. Tijdens een aantal sessies zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en de wetenschap discussiëren over kansen en belemmeringen in de relaties tussen hun invloedssferen.

Programma

Op het programma van de OSM 2017 staan wetenschappelijke presentaties, een innovatiebeurs, publieksdebatten, workshops, keynote speeches, posterpresentaties en sessies over wetenschap voor beleid. Rond de plenaire dagen van de OSM zullen er op meerdere locaties in Indonesië masterclasses worden gehouden over diverse thema’s.

Meer informatie:

website OSM 2017