Open Science Meeting

De traditie van de Open Science Meetings (OSMs) begon in 2002 toen Indonesië en Nederland hun lange geschiedenis van wetenschappelijke samenwerking herbevestigden. Zeven OSMs zijn tot nu toe georganiseerd door verschillende Indonesische en Nederlandse organisaties. Elke OSM was innovatief en heeft verschillende wetenschappelijke thema’s geadresseerd die van wederzijds belang waren en zijn. 

Terugkomende thema’s zijn synergiën tussen verschillende disciplines (in het bijzonder de sociale en de natuurwetenschappen), maar ook tussen wetenschap en maatschappij. Zulke synergiën hebben geleid tot interessante samenwerkingen in de sociale en de natuurwetenschappen, bijvoorbeeld in het East Kalimantan Programme en het Agriculture beyond Food-programma.

OSM 2017: Towards Resilient Society

De achtste Open Science Meeting, getiteld ‘Towards Resilient Society’, heeft plaatsgevonden van 15 tot en met 17 mei 2017 in Yogyakarta, Indonesië.

OSM 2014: Science and Society

January 2014, Makassar, Indonesia

OSM 2011: Rise to the Water Challenge

November 2011, Jakarta, Indonesia