Wetenschappelijk programma Indonesië-Nederland

OSM 2017: Towards Resilient Society

Lees verder

Uitgelicht

Indonesië en Nederland werken al eeuwenlang samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Het gezamenlijke verleden van beide landen is terug te vinden in unieke archieven, uitgebreide collecties en grote hoeveelheden bronnen en gegevens in beide landen. De KNAW voert samen met Indonesië een belangrijk onderzoeksprogramma uit: het Scientific Programme Indonesia – Netherlands.

Doelstelling

Het Scientific Programme Indonesia - Netherlands bouwt voort op van oudsher bestaande uitwisselings-, samenwerkings- en vertrouwensrelaties. Het biedt Indonesië en Nederland de mogelijkheid om te profiteren van de wetenschappelijke, menselijke, natuurlijke en andere hulpbronnen die in beide landen beschikbaar zijn en om onderzoeksnetwerken te onderhouden of op te zetten. Het programma berust op de principes van wederkerigheid en wederzijds profijt. De doelstellingen zijn:

  • langlopende samenwerking tussen Indonesische en Nederlandse onderzoeksgroepen stimuleren;
  • wetenschappelijke versnippering voorkomen;
  • samen efficiënt en gericht bouwen aan wetenschappelijke kritische massa;
  • bijdragen aan het stimuleren van de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en academisch onderzoek in Indonesië; 
  • zorgen voor bewustwording en erkenning van het belang van fundamentele en strategische wetenschap onder het Indonesische en Nederlandse publiek; 
  • bijdragen aan de consolidatie en verdere ontwikkeling van multidisciplinaire kennisnetwerken in Nederland die zich op Indonesië richten.

Het Scientific Programme Indonesia – Netherlands omvat een aantal grotere geïntegreerde onderzoeksprogramma's en ondersteunende activiteiten.

Organisatie en administratie

De Programmacommissie en het secretariaat zijn ondergebracht bij de KNAW. De Programmacommissie is verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en monitoring van het programma. Het secretariaat, de Indonesia Desk, ondersteunt de Programmacommissie.

Beleidskader

Memorandums of Understanding tussen Nederland en Indonesië vormen het beleidskader voor het Scientific Programme Indonesia – Netherlands. Ook het Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation between Indonesia and the Netherlands bevordert de samenwerking tussen beide landen.