Europese wetenschapsacademies bepleiten breder debat over effect van neonicotinoiden

9 april 2015

De eenzijdige focus op het effect op honingbijen heeft het debat over het gebruik van neonicotinoiden vertroebeld. Zo luidt de belangrijkste conclusie van een zojuist verschenen rapport van de European Academies Science Advisory Council  (EASAC)  – een netwerk van de wetenschapsacademies van lidstaten van de Europese Unie.

Neonicotinoiden is een verzamelnaam voor wereldwijd veelgebruikte  insecticiden, die chemisch vergelijkbaar zijn met nicotine. Sinds een reeks studies begin van deze eeuw nadelige ecologische effecten aantoonde - met name de afname van zwermen honingbijen - zwelt de kritiek op het gebruik van deze insectenbestrijdingsmiddelen aan.

EASAC wijst erop dat er steeds meer bewijs is dat het wijdverbreide gebruik van neonicotinoiden ernstige gevolgen heeft voor een reeks organismen die van belang zijn voor het ecosysteem en instandhouding van de biodiversiteit. De bevindingen van het EASAC-rapport worden op 13 april 2015 besproken tijdens bijeenkomst met stakeholders in Brussel.

Meer informatie

Meer informatie op de website van EASAC.