Evaluatie African Science Academy Development Initiative

De InterAcademy Council (IAC) heeft het tienjarige African Science Academy Development Initiative (ASADI) geëvalueerd. Dit project werd uitgevoerd door de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten (US-NAS) en is grotendeels gesubsidieerd door de Bill en Melinda Gates foundation. De KNAW heeft in de samenwerking met Afrika dezelfde doelstelling en is bij dit project aangehaakt.

Cover Enhancing the Capacity of African Science Academies

Projectdoelen waren onder meer de capaciteit  van een selectie van Afrikaanse academies van wetenschappen te verbeteren en hun invloed op de Afrikaanse maatschappij – in het bijzonder op politieke besluitvorming – te vergroten.

De evaluatie laat zien dat de doelstellingen van het project grotendeels zijn gehaald en dat het project als een succes gezien kan worden. Ook heeft NAS aanbevelingen geformuleerd.

icon_downl_pdf.gifEnhancing the Capacity of African Science Academies (30 september 2015)