NASAC communicatieseminar

De KNAW droeg bij aan het NASAC communicatieseminar voor stafleden van Afrikaanse wetenschapsacademies, eind januari 2012 in Parijs.

Ruim veertig stafleden van Afrikaanse wetenschapsacademies uit veertien landen kwamen eind januari in Parijs bijeen voor een driedaags communicatieseminar. Doel daarvan was de deelnemers bruikbare basiskennis te verschaffen voor communicatie met doelgroepen als collega-wetenschappers, beleidsmakers, onderwijs en het brede publiek. Betere zichtbaarheid en ‘gehoord worden’ zijn van groot belang voor de meestal nog erg jonge academies in Afrika, die proberen met weinig middelen en dito staf wetenschap in hun land een stem te geven.

De organisatie berustte bij NASAC, de koepelorganisatie van wetenschapsacademies in Afrika, en de Franse Académie des Sciences die als gastheer optrad. Ook de KNAW, die met NASAC een samenwerkingsovereenkomst voor capacity building heeft, was betrokken bij de opzet en uitvoering van het interactieve programma. Samen met de Franse collega’s en een vertegenwoordiger van de Zwitserse academie verzorgde Marja van der Putten, plaatsvervangend hoofd Communicatie KNAW een aantal presentaties, discussiegroepen en workshops. Het enthousiasme was groot, niet in de laatste plaats omdat de bijzondere bijeenkomst de Afrikaanse wetenschapsacademies de gelegenheid bood hun ervaringen te delen en de basis legde voor het onderling uitwisselen van best practises.

NASAC Paris 2012