Peter Visscher

Titels Prof.
Voorletters P.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar University of Queensland
Leeropdracht Quantitative Genetics
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Buitenlands lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan University of Queensland
Building #80, St Lucia Campus
4072 St Lucia
Australië
tel.  +61 7 3871 2048
peter.visscher@uq.edu.au
Persoonlijke website

Peter Visscher is een van de wereldleiders op het gebied van de statistische en kwantitatieve genetica. Hij is als een van de weinige wetenschappers bekend met de genetica van mensen, planten en dieren op populatieniveau.

Met zijn team ontwikkelde hij software om genen, combinaties van genen en de bijbehorende eigenschappen in kaart te brengen binnen populaties van mensen, dieren en planten. Zo konden ze laten zien op welke manier intelligentie erfelijk is en dat intelligentie onder meer afhangt van de effecten van honderden tot duizenden genen.