James Zachos

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UCSC
Vakgebieden Geochemie, geofysica
Leeropdracht Earth and planetary sciences
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2018
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of California
Dept. of Earth and Planetary Sciences Institute of Marine Science
95064 Santa Cruz
Verenigde Staten
tel.  +1 831 459 4644
jzachos@ucsc.edu
Persoonlijke website

Jim Zachos is een aardwetenschapper die bekend is vanwege zijn baanbrekend werk in de paleoklimatologie en mariene geologie. Hij legde diverse perioden van klimaatverandering bloot die zich in de afgelopen zeventig miljoen jaar op aarde voordeden. Ook verrichte hij onderzoek naar broeikaswerelden van miljoenen jaren geleden en naar plotselinge veranderingen in temperatuur. Door zijn werk kunnen wetenschappers nu beter kwantitatieve uitspraken doen over de te verwachten opwarming en verzuring van de oceanen in de nabije toekomst.