R.B. Bird

Titels Prof. dr.
Voorletters R.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar University of Wisconsin.
Vakgebieden Chemische technologie, procestechnologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1985
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of Wisconsin
Chemical Engineering Department
WI 53706 MADISON
Verenigde Staten
tel.  +1-608-2625920