T. Hirose

Titels Prof. dr.
Voorletters T.
Hoofdfunctie Hoogleraar Tohoku University Sendai
Vakgebieden Biologie
Leeropdracht Plantenoecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1993
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Tokyo University of Agriculture
Department of International Agricultural Development
Sakuragaoka 1-1-1, Setagaya-ku
156-8502 TOKYO
Japan
tel.  +81-3-54772405