Y.I. Manin

Titels Prof. dr.
Voorletters Y.I.
Hoofdfunctie Directeur
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Algebraïsche geometrie, getallenleer en wiskundige fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1990
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen