Isaac Silvera

Titels Prof. dr.
Voorletters I.F.
Hoofdfunctie Hoogleraar Harvard University
Vakgebieden Natuurkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1991
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Harvard University
Lyman Laboratory of Physics
Department of Physics
MA 02138 Cambridge
Verenigde Staten
tel.  +1-617-4959075
silvera@physics.harvard.edu