Frank Willaert

Titels Prof. dr.
Voorletters F.H.C.
Hoofdfunctie Em. Hoogleraar Universiteit Antwerpen
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Middelnederlandse Letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2006
Buitenlands lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Antwerpen
Stadscampus, kamer d 120
Prinsstraat 13
B-2000 ANTWERPEN
België
tel.  +32 3 220 4256
frank.willaert@ua.ac.be