Zvi Ben-Avraham

Titels Prof. dr.
Voorletters Z.
Hoofdfunctie Hoogleraar Tel Aviv University
Vakgebieden Aardwetenschappen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2006
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Tel Aviv University
Department of Geophysics & Planetary Sciences
Kaplun Building, Room Number 213
69978 TEL AVIV
Israël
tel.  +972 3 640 8528
zviba@post.tau.ac.il