Lawrence Hubert

Titels Prof. dr.
Voorletters L.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar University of Illinois
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2007
Buitenlands lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan University of Illinois
Department of Psychology
East Daniel Street 603
61820 CHAMPAIGN
Verenigde Staten
tel.  +1-217-3336593