René Barents

Titels Prof. mr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM/hoofdmedewerker afd. onderzoek en documentatie Hof van Justitie va
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees gemeenschapsrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1995
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen