Adriaan Bax

Titels Dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Chief of the Section on Biophysical NMR Spectroscopy at NIH
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
Leeropdracht Molecular biophysics
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1994
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
Laboratory of Chemical Physics
Building 5, Room 126
MD 20892-0520 Bethesda
Verenigde Staten
tel.  +1 301 496 2848