Jan van Deth

Titels Prof. dr. ing.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus professor Universität Mannheim
Vakgebieden Politicologie
Leeropdracht Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1996
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universität Mannheim
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), A5,6
Postfach
D-68131 Mannheim
Duitsland
tel.  +49 621 181 2868
jvdeth@uni-mannheim.de
Persoonlijke website