Jos Eggermont

Titels Dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar University of Calgary
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Auditieve fysiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1989
Correspondent van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan University of Calgary
Department of Psychology
University Drive NW 2500
T2N 1N4 Calgary
Canada
tel.  +1-403-220 5214
eggermon@ucalgary.ca