J. Fontein

Titels Dr.
Voorletters J.
Vakgebieden Archeologie
Leeropdracht Archeologie en Aziatische kunst
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1967
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen