Kees Groeneboer

Titels Dr.
Voorletters C.R.
Hoofdfunctie Academisch adviseur van de Nederlandse Taalunie in Indonesië, lector Universitas
Vakgebieden Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Nederlandse taal en cultuur
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1997
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Erasmus Taalcentrum, Locatie 221, HMA Jakarta
Postbus 12200
2500 DD Den Haag