Johan Jansonius

Titels Prof. dr.
Voorletters J.N.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universität Basel
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Structuurbepaling van biopolymeren en biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1988
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universität Basel
Biozentrum, Abteilung Strukturbiologie
Klingelbergstrasse 70
CH-4056 BASEL
Zwitserland
tel.  +41-61-2672088