Sol Kimel

Titels Prof. dr.
Voorletters S.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar Technion
Vakgebieden Fysische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1989
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technion-Israel
Institute of Technology
Department of Chemistry
32000 Haifa
Israël
tel.  +972 4 829 3946
skimel@techunix.technion.ac.il