J.D. Kramers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.D.
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Geochemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1998
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen