Sander van der Leeuw

Titels Prof. dr.
Voorletters S.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar Arizona State University
Vakgebieden Archeologie
Leeropdracht Pre- en protohistorie; archeologie van de techniek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1995
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Arizona State University
School of Human Evolution and Social Change
PO Box 87240
85287-2402 Tempe
Verenigde Staten
tel.  +1-480-9656215
vanderle@asu.edu
Persoonlijke website