W. Siebrand

Titels Prof. dr.
Voorletters W.
Hoofdfunctie Hoofd Sectie Theoretische Chemie
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Theoretische chemische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1984
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen