Arie Kapteyn

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Professor (Research) of Economics, University of Southern California, director
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht (Research of) Economics
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2002
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan University of Southern California
Center for Economic and Social Research (CESR)
Los Angeles Office, 635 Downey Way, VPD, Suite 312
CA 90089-3332 Los Angeles
Verenigde Staten
tel.  +1 213 821 1850
kapteyn@usc.edu
Persoonlijke website