Henk ten Have

Titels Prof. dr.
Voorletters H.A.M.J.
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Medische ethiek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2005
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Center for Healthcare Ethics
Duquesne University
300 Fisher Hall, 600 Forbes Avenue
PA 15282 Pittsburg
Verenigde Staten
henktenhave10@gmail.com