Jacqueline van Gorkom

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Professor Colombia University
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Astronomie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2006
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Columbia University
Department of Astronomy, Pupin Physics Laboratories, 5246
West 120th Street 550
NY 10027 NEW YORK
Verenigde Staten
tel.  +1-212-8546850
jvangork@astro.columbia.edu
Persoonlijke website