Eric Mazur

Titels Prof. dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Hoogleraar Harvard University
Leeropdracht Physics
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2008
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Harvard University
Division of Engineering and Applied Sciences
Pierce Hall 223
MA 02138 CAMBRIDGE
Verenigde Staten
tel.  +1-617-4958729
mazur@physics.harvard.edu
Persoonlijke website