Leo van Wissen

Titels Prof. dr.
Voorletters L.J.G.
Hoofdfunctie Directeur NIDI-KNAW / Hoogleraar Economische Demografie RUG
Vakgebieden Sociale geografie
  Economie en bedrijfskunde
  Economie en bedrijfskunde
  Demografie
Leeropdracht Economische demografie
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Directeur van Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Verbonden aan Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Postbus 11650
2502 AR Den Haag
tel.  070 356 5226
wissen@nidi.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties