Raf De Bont

Titels Dr.
Voorletters R.F.J.
Hoofdfunctie Universitair docent
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Leeropdracht Wetenschapsgeschiedenis
Lid van Jury De la Court-Prijs
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Maastricht University
Science, Technology and Society Studies
Grote Gracht 90-92
6211 SZ Maastricht
tel.  043 388 2545
r.debont@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties