Saskia Bonjour

Titels Dr.
Voorletters S.A.
Hoofdfunctie Universitair docent UvA
Vakgebieden Politicologie
Leeropdracht Gender & Politics
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Afdeling Politicologie
Postbus 15538
1001 NB Amsterdam
s.a.bonjour@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Aan de Universiteit van Amsterdam doet politicologe Saskia Bonjour (1980) onderzoek naar migratie en migratiebeleid. Ze doceert over gender, racisme en intersectionaliteit, vanuit politicologisch en historisch perspectief. Met haar interdisciplinaire onderzoek heeft zij zich ontwikkeld tot internationaal expert. Als lid van De Jonge Akademie wil ze (on)gelijkheid op Nederlandse universiteiten agenderen langs lijnen van etniciteit en ‘ras’, met aandacht voor de effecten op loopbanen van wetenschappers.