Nanna Hilton

Titels Dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Universitair Hoofddocent RUG
Vakgebieden Linguïstiek
Lid van De Jonge Akademie
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Nanna Hilton (1981) is gespecialiseerd in sociolinguïstiek. Zij betrekt het publiek actief bij haar onderzoek, bijvoorbeeld door samen met niet-wetenschappers onderzoek te doen. Daarnaast presenteert ze de podcast In de wetenschap en werkte ze mee aan twee MOOCs. Hilton heeft het bachelor programma Minorities & Multilingualism aan de Rijkuniversiteit mede-ontwikkeld, en in een klein team de master Multilingualism opgezet. In lijn met haar onderzoek wil Hilton zich ook binnen De Jonge Akademie inzetten voor citizenscienceprojecten.