Stephan Smeekes

Titels Dr.
Voorletters S.J.M.
Hoofdfunctie Universitair Hoofddocent economie UM
Lid van De Jonge Akademie
Lid van Jury Descartes-Huygensprijs

Stephan Smeekes (1983) is econoom en ontwikkelt onderzoeksmethoden waarin hij econometrie, statistiek en datawetenschap samenbrengt. Daarbij zoekt Smeekes interactie met andere vakgebieden en de maatschappij. Zijn werk is ook voor andere disciplines van toegevoegde waarde. Zo bleek tijdens zijn onderzoek met klimaatonderzoekers dat econometrische technieken voor trendbreuken en geleidelijke veranderingen ook heel geschikt zijn om de evolutie van atmosferische deeltjes te modelleren. Smeekes wil interdisciplinair onderzoek ook binnen De Jonge Akademie bevorderen.