Marcel Das

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Directeur CentERdata
Lid van Wetenschapscommissie DANS
Verbonden aan CentERdata
Instituut voor dataverzameling en onderzoek
Postbus 90153, Kamer I 406
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 8226