Hilde Verbeek

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universiteit Maastricht
Vakgebieden Verpleegkunde
  Gerontologie
  Psychologie
Leeropdracht Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Maastricht, Dept. Health Services Research
Care and Public Health Research Institute
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 1279
h.verbeek@maastrichtuniversity.nl
Onderzoek/publicaties