Irene Zwiep

Titels Prof. dr.
Voorletters I.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Taal- en letterkunde overige taalgroepen
  Area Studies
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Hebreeuwse en Joodse cultuurgeschiedenis
Lid van Wetenschapscommissie NIOD-KNAW
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 2353
i.e.zwiep@uva.nl
Onderzoek/publicaties