Jan Karel Lenstra

Titels Prof. dr.
Voorletters J.K.
Hoofdfunctie Directeur Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)
Verbonden aan Centrum voor Wiskunde en Informatica
Postbus 94079
1090 GB AMSTERDAM
tel.  020-5924178
jan.karel.lenstra@cwi.nl
Onderzoek/publicaties